В данном разделе предлагаем Вам интересные интернет-ресурсы, которые помогут в Вашей научной работе.

сова з книгами 

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України


На сайті Міністерства освіти і науки України сторінка Атестаційної колегії, що утворилась з метою виконання повноважень щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів


Сайт Вищої атестаційної комісії України. Нормативна база, фахові видання, перелік наукових спеціальностей, порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Згідно з указом Президента України 16 вересня 2011 року ВАК України ліквідовано, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.


Український індекс наукового цитування — система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України


Система «Бібліометрика української науки« призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища.

  • реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет консолідовану інформацію про свої публікації;
  • єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських учених і колективів у провідних наукометричних системах;
  • інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної структури вітчизняної науки;
  • джерельна база для експертного оцінювання результативності діяльності вчених і дослідницьких колективів.

На сайті «Віртуальна бібліотека аспіранта» здійснюється платна доставка рідкісних зарубіжних ресурсів для наукової роботи: монографій, статей, дисертацій

На сайті містяться відповіді на питання, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертації. Він призначений для аспірантів, докторантів та здобувачів вчених ступенів, може бути корисний для ознайомлення науковим керівникам і науковим консультантам


Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. В електронному каталозі містяться повні тексти авторефератів дисертацій, електронний архів наукових періодичних видань України, наукову електронну бібліотеку та інші інформаційні ресурси, які стануть у нагоді молодим науковцям


Сайт «Аспірантура України» містить нормативну базу документів, які стосуються аспірантів та здобувачів. Перелік наукової періодики, он-лайн визначення УДК статті та інше.